top of page

Aktuellt

Här publiceras aktuell information om föreningen. Alla medlemmar i föreningen får även ett nyhetsbrev 3-4 gånger/år om vad som är på gång i huset och vad styrelsen gör just nu. Nyhetsbrevet sätts upp i hissen och på anslagstavla samt mejlas ut till de boende som har en mejladress registrerad hos Nabo.

Nya riktlinjer för ytterdörrar

På föreningens extrastämma den 1 mars 2023 antogs följande riktlinjer för ytterdörrar:

"Medlemmar i föreningen har rätt att byta till säkerhetsdörr. Medlemmar har även rätt att utföra åtgärder på sin befintliga ytterdörr. Vid ingrepp i befintlig dörr ska dörrsidan mot trapphuset bevaras intakt, och åtgärder utföras på insidan. Vid byte till säkerhetsdörr ska medlemmen anlita det av styrelsen utsedda företaget. Medlemmen bekostar själv åtgärderna/bytet till säkerhetsdörr."

Flertalet boende har nu bytt till säkerhetsdörrar. Ett nytt tillfälle att beställa dörrar (för grupprabatt) genomförs under hösten. Boende har alltid möjlighet att byta till säkerhetsdörr till fullpris. Kontakta styrelsen för information om vilket företag som gäller.

Årsstämma 2023

Föreningens årsstämma skedde den 10 maj kl 19:00. En ny styrelse valdes med en mix av båda nya och tidigare invalda ledamöter. Det beslutades även om att förbjuda rökning på vädringsbalkonger och innergård.

 

Grovsoprummet har stängt

Nu har föreningens grovsoprum avvecklats och stängts ner: det är inte längre möjligt att slänga grovsopor i källaren. En gång per år beställer föreningen istället hämtning av grovspor. Då kan du lämna sådant som inte går att återvinna i återvinningskärlen bakom hörnet, vid Bjurholmsgatan 16. Vi rekommenderar att lämna hela och rena saker till återbruk hos t.ex. Röda Korset på Östgötagatan 67 eller på Stadsmissionen vid Nytorget. Notera att det inte är tillåtet att kasta byggavfall i samband med hämtning av grovsopor. Vid renovering är boende är ansvarig för att frakta bort sådant avfall. Boende ansvarar även för att elskrot slängs korrekt. (Observera att elskrot enligt lag ska sorteras ut och kastas separat.) Elskrot kan slängas i samband med att föreningen ordnar årlig hämtning av grovsopor. I övrigt ombesörjer boende själv bortforsling. Nästa hämtning blir troligen våren 2024.

 

Har du några frågor eller förslag? Tveka inte på att kontakta styrelsen på info@brfharven58.se!

bottom of page