top of page

Trivselregler

Nycklar samt låskolv till bokningssystem av tvättstugan

Medlemmar ansvarar för nycklar till sina ytterdörrar samt till dörrar inne i lägenheten. Kontakta styrelsen för information angående övriga nycklar eller om du saknar låskolv till tvättstugan.

Tvättstugan

Maskiner och golv ska rengöras efter varje tvätt. Filtret i torktumlaren ska rensas efter varje torktillfälle. Överbelasta inte maskinerna och överdosera inte med tvättmedel. Detta skadar både kläder och maskiner. Bokad tid som inte tagits i anspråk inom 30 minuter får användas av annan medlem. Om du inte kommer att hinna påbörja tvätt inom 30 minuter från inbokad starttid men ändå vill använda resterande tvättid, ange detta med en väl synlig lapp. Det är tillåtet att torka din tvätt 30 minuter in på nästa tvättid.

 

Vinden

Till varje lägenhet hör ett vindsutrymme. Generellt sett har varje vindsutrymme samma nummer som din lägenhet men boende har genom åren bytt förråd med varandra. Om du byter vindsutrymme med någon granne måste detta skriftligt meddelas styrelsen. Det är det vitmålade numret som gäller. 

Observera att det är förbjudet att förvara föremål i gångarna. Grovsopor får inte lämnas på vinden. Du får heller inte förvara sådant som kan locka till sig skadedjur. Förse ditt vindsutrymme med ett ordentligt lås. Släck lampan när du lämnar vinden.

Eventuellt tomt utrymme får inte tas i anspråk av annan lägenhetsinnehavare utan medgivande. 

 

Trapphuset

Inga föremål som barnvagnar, pulkor, möbler etc får placeras i trapphuset. Detta är förbjudet enligt lag då de kan utgöra dödsfällor vid eventuell brand i fastigheten. 

 

Hushållssopor

Hushållssoporna måste paketeras i plastpåsar som försluts väl. Använd inte för stora soppåsar då dessa kan orsaka stopp i sopröret. Sopnedkastet får endast användas för hushållssopor. Släng heller inte för tunga påsar.

Elskrot

Boende ansvarar för att elskrot slängs korrekt. Observera att elskrot enligt lag ska sorteras ut och kastas separat. En gång per år ordnar föreningen hämtning av grovsopor, inklusive elskrot. I övrigt ombesörjer boende själv bortforsling. 

 

Grovsopor

En gång per år beställer föreningen hämtning av grovspor. Då kan du lämna sådant som inte går att återvinna i återvinningskärlen bakom hörnet, vid Bjurholmsgatan 16. Vi rekommenderar att lämna hela och rena saker till återbruk hos t.ex. Röda Korset på Östgötagatan 67 eller på Stadsmissionen vid Nytorget. Notera att det inte är tillåtet att kasta byggavfall i samband med hämtning av grovsopor.  Vid renovering är boende är ansvarig för att frakta bort sådant avfall. 

 

Cyklar m.m.

Cyklar, mopeder etc får inte ställas i trappuppgångar, trapphus, vädringsbalkonger eller andra passager eller mot fastighetens ytterväggar. I källaren finns plats för cyklar, mopeder etc med möjlighet till fastlåsning.

 

Djur

Hundar, katter eller andra husdjur får ej lämnas utan tillsyn i lägenheten så att grannar störs eller fastigheten förorenas/skadas. Det är absolut förbjudet att spola ned kattsand eller dylikt i toaletten. Det skapar stopp i ledningarna. Kasta inte bröd eller matrester till fåglarna. Det lockar råttor till huset.

 

Uthyrning i andra hand

För uthyrning av lägenhet i andra hand krävs styrelsens godkännande. Ansökan om andrahandsuthyrning ska ske digitalt via Nabo med underlag som styrker skäl till uthyrning. Vid uthyrning i andra hand ligger alltjämt allt ansvar för lägenheten och allmänna utrymmen på medlemmen och inte på hyresgästen.

 

Ljudvolym

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Mellan kl 22 och 07 ska det vara så tyst att din granne kan sova. Efter kl 22 bör du därför undvika dusch/bad samt för hög volym på radio, tv eller stereo. Stäng också dörrar tyst kvälls- och nattetid, både i din lägenhet och i allmänna utrymmen.

 

Rökning

Rökning är förbjuden på innergården, på vädringsbalkonger, i trapphuset, på vinden och i källaren. 

 

Belysning

Var noggrann med att släcka lamporna i källaren, tvättstugan och på vinden när du lämnar utrymmena. Detta sparar el.

Riktlinjer för ytterdörrar
Medlemmar i föreningen har rätt att byta till säkerhetsdörr. Medlemmar har även rätt att utföra åtgärder på sin befintliga ytterdörr. Vid ingrepp i befintlig dörr ska dörrsidan mot trapphuset bevaras intakt, och åtgärder utföras på insidan. Vid byte till säkerhetsdörr ska medlemmen anlita det av styrelsen utsedda företaget. Medlemmen bekostar själv åtgärderna/bytet till säkerhetsdörr.

 

Innergården

Alla boende får nyttja innergården och de möbler som finns där. Ställ gärna ut växter men se då till att även ta hand om dem. Kontakta gärna styrelsen om du har tankar om innergården eller vill ta extra ansvar för att sköta om vår innergård.

Vädringsbalkonger

Alla boende får nyttja husets vädringsbalkonger. Ställ gärna ut en stol eller en växt om du vill men kom ihåg att andra också har rätt att nyttja balkongen och eventuella balkongmöbler du ställt dit. Det är inte tillåtet att förvara pulkor, möbler, byggavfall eller liknande på balkongen. Det är inte heller tillåtet att röka på balkongen.

bottom of page