top of page

Bygga om

Informera styrelsen om du planerar att renovera eller bygga om i din lägenhet. Vid VVS- och elarbeten krävs certifierad och behörig entreprenör med ansvarsförsäkring.

Följande behöver du skicka in till Styrelsen vid ombyggnation:

  • Ritningar på alla tänkta förändringar. Särskilt viktigt är det kring vatten, avlopp och ventilation (dimensioner osv). 

  • Konstruktörsutlåtande.

  • Dina funderingar kring eventuella störningar som kan uppstå i och med renoveringen, samt tidsplan.

 

När ovan inkommit tar styrelsen upp detta vid nästa styrelsemöte för beslut (styrelsemöten sker vanligtivs 1ggr/mån).
 

Informera dina grannar om ombyggnaden, då det kan förekomma buller. Visa hänsyn genom att inte orsaka buller tidiga morgnar eller sena kvällar. Tänk också på att det krävs tillstånd från polisen för att ställa ut en säck med byggavfall på trottoaren eller gatan.

Vid större renovering eller ombyggnad upprättas ett avtal mellan föreningen och medlemmen.  Läs igenom samtliga punkter för avtalet noga.

 

Se PDF för avtalsmall:

 

bottom of page