top of page

Brandskydd

Läs om föreningens brandsskyddspolicy i följande PDF: 

Krav på fungerande brandvarnare hemma

Kontrollera att du har en fungerande brandvarnare och se till att byta batterier minst en gång per år. Vi rekommenderar även att alla medlemmar har en handbrandsläckare och en brandfilt i sin lägenhet. 

Minska risken för brand och spridning

 • Håll trapphuset och vindens korridorer fritt från saker. Förvara saker i ditt vindsförråd/källaren och inte utanför din ytterdörr/i trapphuset, detta gäller även barnvagnar och pulkor. Styrelsen förbehåller sig rätten att avlägsna dessa till källaren av brandsäkerhetsskäl.

 • Håll alla dörrar stängda (gäller lägenhet, tvättstuga, maskinhissrum, vindsförråd och källarförråd), då dessa är brandceller som förhindrar brandens framfart.

 • Lägg inte saker som kan börja brinna nära spisen och gå inte ifrån spisen när den är på. Rengör spisfläkten regelbundet då eld från en kastrull kan sprida sig till en fläkt som är igensatt av fett.

 • Gå aldrig ifrån stearinljus som brinner/ställ inte ljus nära saker som kan börja brinna, t.ex. gardiner.

 • Använd inte elektriska apparater med trasiga sladdar eller kontakter.

 

Om det börjar brinna

 1. Rädda och varna grannar som kan vara i fara. 

 2. Ring 112 och larma om branden. 

 3. Släck branden om du tror att du klarar det.
   

Stäng dörren till rummet/lägenheten där det brinner om du inte kan släcka elden. Gå aldrig ut i trapphuset om det är rökfyllt, då är det säkrast att stanna inne i lägenheten och larma om branden. 


Det finns två brandsläckare i de gemensamma ytorna för föreningens boende

 • En brandsläckare finns  innanför dörren till vindsförrådet. 

 • En brandsläckare finns i utrymmet mellan tvättstugan och källarförrådet.

bottom of page